รับออกแบบตกแต่งภายในคอนโด อนุสาวรีย์

รับออกแบบตกแต่งภายในคอนโด อนุสาวรีย์

“ในบางพื้นที่นอนมีฟูกวางอยู่บนพื้นในเวลากลางคืนพับเก็บได้ในระหว่างวันและเก็บไว้ในที่ที่สำหรับพื้นที่ใช้สอยมากขึ้น. ในขณะนี้ดูเหมือนว่าแปลกที่ชาวตะวันตกก็เป็นวิธีที่ญี่ปุ่นของชีวิต. การออกแบบ ตกแต่งภายในของญี่ปุ่นจะขึ้นอยู่กับรูปแบบที่เรียบง่ายของการออกแบบถ้าคุณเข้าใจหลักการพื้นฐาน. ละเว้นหลักการเหล่านี้จะทำให้การส ร้างการออกแบบตกแต่งภายในของญี่ปุ่นเป็นเรื่องยากสำหรับนักออกแบบตกตต่งภายในโดยเฉลี่ย

หน้าแรกของญี่ปุ่น – ความลับที่เงียบสงบ

บ้านญี่ปุ่นมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ส่วนตัวซ่อนจากความวุ่นวายและความวุ่นวายของโลกภายนอก. อาคารบ้านเรือนแบบดั้งเดิมที่ทำจากวัสดุธรรมชาติอินทรีย์. เหล่านี้อาจรวมถึงดิน, ฟาง, กระดาษ, ป่า (ทั้งไม้เนื้อแข็งและไม้ไผ่) และ หินเพียงเพื่อชื่อไม่กี่. การออกแบบตกแต่งภายในของญี่ปุ่นยังทำให้การใช้น้ำแสงธรรมชาติและแมกไม้เขียวขจี. อีกครั้งรวมต ัวกันของหญิงและหยางถูกมองว่าเป็นผู้อยู่อาศัยภายในนำนอกในการมีชีวิตอยู่ในความสามัคคี. นี้การออกแบบที่ไม่มีให้แหล่งที่มาของความหลงใหลให้กับนักออกแบบส่วนใหญ่

ในกรณีที่
ห้องญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงสำหรับเส้นสะอาดและลักษณะกระจายตัวกัน. ในขณะที่มีเฟอร์นิเจอร์ในห้องญี่ปุ่น, คุณจะไม่พบหลายชิ้นมาก. สีของการออกแบบตกแต่งภายในญี่ปุ่นพ่ายแพ้ให้การตั้งค่าสำหรับสีอ่อนที่จะยับยั้ง อย่างเงียบ ๆ . เหล่านี้รูปแบบสีภาษาอังกฤษส่วนใหญ่เป็นสีเดียวและให้ยืมตัวให้กับไม้เนื้อแข็งที่มืดคอนกรีตขัดเงาไม้ไผ่หร อหินและกรวด

ชั้นนวัตกรรมเหล่านี้เป็นระบบพื้นปูเสื่อทาทามิอื่นมักจะมองเห็นแง่มุมของบ้านออกแบบตกแต่งภายในญี่ปุ่น. The Alcove จะถูกใช้เป็นสถานที่พิเศษสำหรับสมบัติครอบครัวและงานศิลปะหรือตกแต่งตามฤดูกาล. หนึ่งอาจพบบอน ไซ, เลื่อนแขวนหรือ ikebana แสดงในซุ้ม tokonoma ได้. ซุ้มนี้สามารถเมื่อเทียบกับบทบาทของเสื้อคลุมเตาผิงในบ้านตะวันตก

ในกรณีที่
และหนังสือเกี่ยวกับการออกแบบตกแต่งภายในของญี่ปุ่นคือหนังสือที่คุณต้องอ่านให้กับชาวญี่ปุ่นถือเป็นวัฒนธรรมที่น่าสนใจเพื่อศึกษาและสังเกต”

Share this post